Adatvédelem

2018. május 25. napján lép hatályba a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet.), ismertebb nevén a GDPR.

Ez egy Európai Uniós egységes adatkezelési törvény, melynek lényege, hogy mindenki, aki személyes adatokat kezel (így mi is), köteles megfelelően gondoskodni azok védelméről.

Egy hatalmas terjedelmű rendelkezésről  van szó, mely az adatok tulajdonosainak (a betegeknek) az ezzel kapcsolatos megfelelő tájékoztatását is előírja.

Kézenfekvő megoldás, hogy ezen a honlapon folyamatosan közzé tegyem az ezzel kapcsolatos anyagokat és információkat.

Mivel az anyag legjobb szándékom ellenére se lehet teljes és tökéletes, természetesen a személyesen feltett, ezzel kapcsolatos kérdéseket is megválaszoljuk, már ha tudjuk, hiszen magunk is most tanuljuk az alkalmazását.